Behnaz ny coach för Sveriges U15-ungdomar

Lugis huvudtränare Behnaz kommer att ta över som förbundskapten för det svenska U-15 landslaget. Vi från Lugis sida är väldigt stolta över att en av våra tränare har fått detta prestigefyllda uppdrag och är övertygade om att det är bra för badminton-Sverige att Behnaz kunskaper, engagemang och glöd sprids.

Behnaz har bidragit på många sätt till att bygga upp Lugi Badminton till den framgångsrika klubb den är idag. Hon har varit involverad i allt från ungdomsträning och tävlingar till att vara spelande tränare för vårt division 1-lag och ordförande för styrelsen. Lugi har idag både bättre bredd och spets tack vare hennes insatser och också en mer levande klubbmiljö.

Så stort grattis Behnaz och lycka till på dina kommande äventyr!

Ni kan läsa mer om uppdraget på Badminton Swedens hemsida.


Lugi’s head coach Behnaz will take over as head of the Swedish U-15 national team. In Lugi we are very proud that one of our coaches has been given this prestigious mission and are convinced that it is good for badminton in Sweden that Behnaz’s knowledge, commitment and passion are spread.

Behnaz has contributed in many ways to building Lugi Badminton into the successful club that it is today. She has been involved in everything from youth training and competitions to playing games for our Division 1 team and being chairwoman for the board. Lugi today has both many more active players and and a better elite group thanks to her efforts and also has a more vibrant club environment. Congratulations Behnaz and good luck on your upcoming adventures!

You can read more about the assignment on Badminton Sweden’s website.

Similar Posts