Klubben har en tävlingspolicy för att underlätta och skapa tydlighet i det gemensamma beteendet när vi representerar klubben utåt. Policyn ska också understötta de värderingar som klubben står för.

För alla klubbens medlemmar som tävlar ska denna läsas igenom före tävling och man är ansvarig för att vara uppdaterad på innehållet. För att vi ska veta informationen gått ut vill vi gärna att ni signerar i slutet av dokumentet.

För information om reseersättningar till tävling så går det bra att kontakta:

  • Elit – Christine Ingvarsson
  • Veteran – Linda Häggman
  • Junior, läger och övrigt – Lotten Wengberg