Klubben drivs genom styrelsen, ett antal deltidsanställda, samt många fantastiska medlemmar som ställer upp på olika sätt. Här hittar du LUGI Badmintonklubbs stadgar som senast antogs på årsmötet tisdagen den 27 september 2022. Lugi badminton stadgar

Styrelsen

Styrelsen väljs varje år på årsmötet som hålls i september, och har möten varje månad. Vill ni komma i kontakt med styrelsen eller undrar något får ni gärna maila oss på styrelse(AT)lugibadminton.se. Här ser ni styrelsen, valberedning och revisorer som valdes på årsmötet 2023-09-19.

Ordförande – Cheddi Liljeström
Kontakt: cheddi.liljestrom(AT)gmail.com

Ledamöter

 • Cheddi Liljeström, Ordförande
 • Jonas Falk
 • Martin Güll
 • Oskar Hansson
 • Nils Ihse
 • Christine Ingvarsson
 • Tove Rasmusson
 • Daniel Runvik
 • Anne-Marie Wellendorph
Cheddi Liljeström
Christine Ingvarsson
Nils Ihse
Martin Güll
Tove Rasmusson
Daniel Runvik
Oskar Hansson
Anne-Marie Wellendorph
Jonas Falk
På bilden: Daniel Runvik, Tove Rasmusson, Martin Güll, Oskar Hansson. NIls Ihse och Christine Ingvarsson.

Revisorer

 • Revisor: Ingvar Bojesson
 • Revisor: Anders Rasmusson
 • Revisorssuppleant: Håkan Möller

Anställd personal

 • Sportchef – Nils Ihse
 • Klubbchef och kassör – Christine Ingvarsson

Valberedning

Valberedningen har en viktig funktion i föreningen och arbetar på uppdrag av våra medlemmar. Valberedningen tar fram förslag på styrelse, som ska spegla klubben och medlemmarnas behov. Vet du någon lämplig person eller själv är intresserad av styrelsearbete kontakta valberedningen. Valberedningen består av:

 • Isak Sanick, sammankallande
 • Lotten Wengberg
 • Elin Andersson

Organisering

Arbetet i klubben bedrivs genom ett antal sektioner. Vi har fem sektioner inom LUGI Badminton som alla består av medlemmar. I varje sektion är en styrelsemedlem representerad vilket gör att det blir en löpande dialog med styrelsen om hur arbetet går. I alla sektioner sker möten och diskussioner. Många idéer kommer från våra medlemmar och det är sektionernas uppgift att förvalta och utveckla dem. Vår strävan är att alltid försöka få med representanter från alla delar av klubben till varje sektion; föräldrar, ungdomar, elitspelare, motionärer etc. Har du idéer eller vill hjälpa till, hör av dig. 

Träningssektionen har hand om och ser till att bemanningen av träningar fungerar, ger löpande information till tränare, inventerar och köper in träningsmaterial. Sektionen informerar om träningsstart och annan information som berör våra medlemmar. Arbetet är också att planera våra träningsgrupper för ungdomar, seniorer och motionärer och se till att alla våra medlemmar hittar en träningsgrupp respektive träningstid som passar. Ansvarig: Ska bestämmas

Tävlingssektionen har ansvar för att planera tävlingar under säsongen. De diskuterar uppläggen på tävlingarna, och ser till att klubbens tävlingspolicy är uppdaterad. I tävlingspolicyn hittar man information om ersättning för tävling, hur man som LUGI Badminton medlem ska uppträda som en god kamrat både på tävling och träning. Man tar också fram vilka tävlingar som rekommenderas att både juniorer och seniorer ska tävla i, som är nära kopplat till den subventionering som finns till tävlingar. Tävlingssektionen ansvarar för anmälningar av ungdomstävlingar. Ansvarig: Christine Ingvarsson

Kommunikationssektionen har hand om vår hemsida, så att relevant information finns på uppe. Likaså sköts kommunikationen utåt genom denna sektion. Vår informativa TV-skärm som finns i entrén på Victoriastadion och att uppdatera den är också en del av sektionens ansvar. Det är många som bidrar till att sociala medier uppdateras. Sektionen ser till att det finns en kommunikationsplan för året. Ansvarig: Martin Güll

Ekonomisektionen har hand om LUGI Badmintons ekonomi där vår anställda kassör ser till så att allt fortlöper. Nära kontakt finns med alla sektioner och även de personer som har hand om fakturering. Det handlar om bokföring, utbetalning av lön och även årsbokslut. Likaså diskuteras inköp i den här sektionen. Ansvarig: Christine Ingvarsson

Sponsorgruppen företräder och förvaltar föreningens kontakter med företag. Här tas sponsorpaket fram och kommunikationen med våra sponsorer sköts här. Likaså eventuella ansökningar om bidrag och pengar sökta från fonder, Svenska Badmintonförbundet och liknande diskuteras i den här gruppen. Ansvarig: Vakant.