LUGI badminton är en ideell förening och bärs till största del upp av de insatser som våra medlemmar gör. Att delta i klubbens verksamhet är roligt, utvecklande och bidrar till utveckling av ungdomar, samhälle och hälsa. Badminton är något som verkligen kan förena över gränser och generationer. Sporten är inte dyr, och kan vara något för alla. I Lund finns både mycket studenter från hela landet, men också forskare och företagsspecialister från hela världen. 

Du kan engagera dig på många sätt, tex löpande i klubbens arbete

  • Styrelsearbete
  • Sektionsarbete
  • Tränare

Du kan också vara delaktig mer tillfälligt

  • Funktionär vid tävlingar
  • Coachning för spelare och ungdomstränare
  • Siffervändare vid matcher
  • Sitta i sekretariatet och skriva in resultat och ropa upp matcher
  • Stötta vid sociala arrangemang
  • Vara medledare vid läger

Vill du engagera dig så hör gärna av dig, antingen direkt till sektionerna eller till styrelse@lugibadminton.se