Strategi 2027

LUGI Badmintons vision för 2027:

“Södra Sveriges mest attraktiva badmintonklubb som erbjuder en engagerande generationsidrott för alla”.

För att nå dit arbetar vi utifrån en verksamhetsplan. Här hittar du klubbens verksamhetsplan för säsongen 2023-2024 som arbetar mot Strategi 2027.

Lugi Badmintons verksamhetsidé är att vara en tongivande och attraktiv förening i Badminton-Sverige. Föreningen erbjuder medlemmar möjlighet att spela badminton oavsett nivå. Det innefattar både de som ser badminton som ett intresse att utöva med familj och vänner, till de som vill utvecklas, tävla och bli så bra som möjligt.

Föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet och arbetar därför utifrån Idrottens verksamhetsidé där rörelse, glädje, gemenskap och utveckling står i fokus, så även för våra medlemmar. Vår organisation bygger till stor del på ideella krafter, där vår tränarstab är en stor del. Föreningen vill därför både fortsätta utveckla det ideella arbetet och ses som en attraktiv första arbetsgivare för unga.

Intention (det som ska genomsyra LUGI Badmintons arbete)
Engagemang: Fler medlemmar ges möjlighet – och uppmuntras till – att engagera sig. Både i klubbens verksamhet generellt och genom att hjälpa varandra under träning och tävling; det skapar mer passion för föreningen och sporten. Även föräldrar och andra anhöriga till medlemmar ska uppmuntras till detta genom aktiv dialog från klubben.

Kvalitet: Genom struktur och en tydlig riktning för föreningen höjs nivån på spelare, ledare, träningar och föreningen i stort. Att erbjuda fortlöpande kompetensutveckling leder också till högre professionalitet i föreningens löpande arbete.

Gemenskap: Nya och befintliga medlemmar möts av ett vänligt och proffsigt bemötande från alla aktivitetsledare i föreningen. Föreningen arbetar även för att skapa fler möjligheter för både badminton och sociala aktiviteter som även kan inkludera nya målgrupper.

Våra målsättningar är

 • 700 medlemmar
 • 450 aktiva i kontinuerlig träning
 • 200 aktiva spelare ute på tävlingar (varav 100 ungdomar)
 • 2 st heltidsanställda
 • Minst 2 sociala aktiviteter per år för att inkludera nya målgrupper
 • Minst fyra interna utbildningsträffar/år
 • En välarbetad systematik i tränarplaneringen
 • Välbesökt familjeträning
 • Ett vedertaget upplägg för samarbete mellan förening, kommun och Lunds universitet
 • Eget område på Victoriastadion för både badmintonspel och sociala aktiviteter
 • 20 st juniorer 14 år och uppåt som tillhör topp-20 i Sverige i dennes ålderskategori
 • Minst fem serielag i seriesystemet
 • Lag i SBL (Badmintonligan) med 80% egna spelare

Strategin är framtagen med medlemmar och genomarbetad av styrelsen i januari 2022.