Klubbinformation nr 4

Hej alla medlemmar,
Nu har sista tränarledda träningen varit för säsongen. Under sommaren finns ingen organiserad träning mer än för elitspelarna. Men vi har våra sommarläger och hallen är öppen att boka på egen hand. Se mer info längre ner.

Vad har hänt sedan sist
• Vi höll i Euro Finans Junior Cup 14-15 maj. Det blev en härlig helg där många spelare och föräldrar hjälpte till. Vi hade också en pizzakväll med volleybollspel i Stadsparken. Samtidigt träffade Christine politikerna och vi visade upp badminton på Stortorget. Här kan du läsa mer.
• KM hölls lördag 4:e juni efter två års uppehåll. Läs gärna mer på hemsidan.
• Vi kom med tidningen i Skånska Dagbladet!
• Vår sommarövernattning 13-15 juni för ungdomar på Lingvallen blev en succé. Det blir även nästa år! Då ska vi ses till så medlemmar i kranskommunerna slutat skolan.
• Vi har många spelare uttagna till Regionsläger, läs mer här eller på instagram.

Vad sker framöver
• Vi anordnar sommarläger för ungdomar/seniorer i v 28 och 29. Det finns platser kvar i båda veckorna. In och läs mer om nivåer och åldrar här
• Badmintonbanorna avstängda v. 25 och ev även några dagar i v.26 pga golvrenovering.
• ATL:s öppettider under sommaren: Mån-Tors kl 14-21.

Pröva på badminton (icke medlemmar)
10 och 11 augusti kör vi pröva på dagar för badminton. Se mer info under Lov i Lund. Krävs anmälan. OBS! Detta är för icke medlemmar. Där finns även andra roliga aktiviteter i sommar.

Familjebadminton till hösten
Under lördagförmiddagar kommer medlemmar med start under hösten kunna spela med sin familj. Ett familjemedlemsskap kommer att krävas. Mer info kommer i god tid inför säsongstarten!

Träningsstart
I samband med att skolorna startar drar också träningen igång. Beroende på träningsgrupp kommer ni i god tid få information om exakt datum er grupp startar! Mer detaljerad info i början på augusti. Vi kommer också göra en del förflyttningar av spelare vilket kan påverka er träningsdag.

Motionsserie
Under söndagkvällar med start till hösten kör vi igång en motionsserie. Man anmäler sig som lag. Gör redan en anmälan här! Mer detaljer kring pris, upplägg etc. presenteras inom kort. Minst 2 personer ska vara med i laget och alla måste vara medlemmar.

Framtiden och medlemsenkät
Styrelsen vill också delge det styrdokument som har arbetats fram under det senaste året som föreningen arbetar utifrån. Mycket av vårt arbete bedrivs också ute i våra sektioner.

Medlemsenkät
Styrelsen ser gärna att ni fyller i vår medlemsenkät här för att vi alltid vill bli bättre. English is here.

Glad sommar!
Daniel (Ordförande) och Christine (Klubbchef)

—-English—

Hi all members,

Now the last trainer led practice is over for the season. During the summer there won’t be any organized training besides for our elite players/youths. But we have our summer camps and you can book courts on your own when the hall is open. See below.

 What has happened lately

  • We arranged Euro Finans Junior Cup 14-15th It was a great day with alot of players and parents who helped out. During the evening we had pizza and played Volleyboll in Stadsparken. Read more here. During the same day Christine met the politicians to hear about the future of Victoriastadion. We are following what is happening. Also we showed our sport at Stortorget.
  • We got an article in the magazine Skånska Dagbladet!
  • Club Championship was 4th June. A fun day. Read more here.
  • Our summer stay over 13-15th of June for youths at Lingvallen was a success. We will do it again next year. We set the date so members outside Lund also can join.
  • Alot of youths are going to Region Badminton Camps! Read more here or in social media.

 What is ahead
We arrange summer camps for youths/seniors w. 28 and 29. See level and age groups. There are spots left. Read more here

  • Badminton courts are closed w. 25 and some days in w. 26 too due to floor renovations.
  • ATL:s opening hours during the summer: Monday-Thursday at 2 pm-9 pm.

 Try badminton  (Only for non-members)
10 and 11th of August we have ”Try badminton” for youths.  You need to apply. This is for non-members only. Read more here. See more activites also at “Lov i Lund” at Lunds Kommuns website.

Family badminton during Saturdays
With start in fall 2022 during Saturday mornings members in our club can play with family members. A family membership will be needed to sign up for. More info is coming before it starts and exact time too!

Series for adults/motion
With start in fall 2022 we will have motion series on Sunday evenings. You apply as a team. Show your interest already now (non binding). More details for prices, arrangement etc will be presented soon. Minimum two people in a team and all team members need to become members.

Start of training fall 2022
When the schools starts we also starts are training. Depending on level we will in beginning of August sent out the exact date for your training group. We will modify some groups so your training time and day might change.

Our future a head
The board wants you to read through this styrdokument. That is what the association will work from. Alot of our work is in our sections too. Read more about them here.

Fill in our survey – thank you!
The board wants you to fill in our survey. In Swedish here. English is here. Thank you again!

Have a great summer!
Daniel (Chairman of the Board) and Christine (Club Manager)

Similar Posts