Våra sektioner

LUGI Badminton 2022/2023

Vi har fem sektioner inom LUGI Badminton som alla består av medlemmar i klubben. I varje sektion är en styrelsemedlem representerad vilket gör att det löpande förs dialog med styrelsen om hur arbetet fortskrider. I alla sektioner sker löpande möten och diskussioner. Många idéer kommer från våra medlemmar och det är sektionernas uppgift att förvalta och utveckla dem. Vår strävan är att alltid försöka få med representanter från alla delar av klubben till varje sektion; föräldrar, ungdomar, elitspelare, motionärer etc. 

Har du idéer eller skulle vilja hjälpa till, maila info@lugibadminton.se och skriv vilken sektion du vill engagera dig i.

Träningssektionen

Träningssektionen har hand om och ser till att bemanningen av träningar fungerar, ger löpande information till tränare, inventerar och köper in träningsmaterial. Likaså informerar denna sektion om träningsstart och annan information som berör våra medlemmar. Träningssektionen planerar också våra träningsgrupper för ungdomar, seniorer och motionärer och ser till att alla våra medlemmar hittar en träningsgrupp respektive träningstid som passar. 

Ansvarig: Håkan Möller

Medverkande: Nils Ihse, Bosse Wengberg, Christine Ingvarsson, Håkan Möller

Tävlingssektionen

Tävlingssektionen har ansvar för att planera tävlingar under säsongen. De diskuterar uppläggen på tävlingarna, likaså ser till så att klubben tävlingspolicy är uppdaterad. I tävlingspolicyn hittar man information om ersättning för tävling, hur man som LUGI Badminton medlem ska uppträda som en god kamrat både på tävling och träning. Här tas också fram vilka tävlingar som rekommenderas att både juniorer och seniorer ska tävla i, som ju nära är kopplat till den subventionering som finns på dess tävlingar. Tävlingssektionen ansvarar för anmälningar av ungdomstävlingar. 

Ansvarig: Christine Ingvarsson

Medverkande: Ovan, Carl Gustavsson, Linda Häggman, Per Johansson, Lotten Wengberg

Kommunikationssektionen

Kommunikationssektionen har hand om vår hemsida, så att relevant information finns på uppe. Likaså sköts kommunikationen utåt genom denna sektion. Vår informativa TV-skärm som finns i entrén på Victoriastadion och att uppdatera den är också en del av sektionens ansvar. Uppdateringar på sociala medier görs också härifrån.

Ansvarig: Martin Gull

Medverkande: Ovan, Niclas Nordeng, Christine Ingvarsson, Oscar Nilsson

Ekonomisektionen

Har hand om LUGI Badmintons ekonomi där vår anställda kassör ser till så att allt fortlöper. Nära kontakt finns med alla sektioner och även de personer som har hand om fakturering. Det handlar om bokföring, utbetalning av lön och även årsbokslut. Likaså diskuteras inköp i den här sektionen.

Ansvarig: Tove Rasmusson

Medverkande: Ovan, Per Johansson, ev. Klubbchef/Ordförande vid behov

Sponsorsektionen

Sponsorgruppen företräder och förvaltar föreningens kontakter inom detta området. Här tas sponsorpaket fram och kommunikationen med våra sponsorer sköts här. Likaså eventuella ansökningar om bidrag och pengar sökta från fonder, Svenska Badmintonförbundet och liknande diskuteras i den här gruppen.

Ansvarig: Vakant

Medverkande: Christine Ingvarsson, Lube Naumovski (slutar sep 2022), vakant