LUGI Euro Finans Senior Cup 2023

Välkommen till LUGI Euro Finans Senior Cup helgen 4-5 november. Läs mer i anmälan. Alla anmälningar görs via klubb. Klubbtillhörighet krävs. Läs mer om rabatt för boende i inbjudan. För utländska gäster görs manuell anmälan med namn, födelsedag och förslagen nivå. Hoppas vi ses!

Medlemmar
Vi behöver hjälp för att ro arrangemanget i land. Anmäl dig här för att ta ett pass. Som medlem och aktiv i våra arrangemang krävs minst två tillfällen per säsong som man bidrar till verksamheten. Tack för du hjälper till! 

Vänligen LUGI Badminton

Similar Posts