Klubben har en tävlingspolicy för att underlätta och skapa tydlighet i det gemensamma beteendet när vi representerar klubben utåt. Policyn ska också understötta de värderingar som klubben står för. Klubbens tävlingspolicy för 2023/2024 uppdaterades 9 januari 2024. Längre ner på sidan hittar ni tävlingspolicyn.

För alla klubbens medlemmar som tävlar ska denna läsas igenom före tävling och man är ansvarig för att vara uppdaterad på innehållet. För att vi ska veta informationen gått ut vill vi gärna att ni signerar i slutet av dokumentet.

Länk till tävlingspolicy 2023/2024

För information om reseersättningar till tävling så går det bra att kontakta:

Christine Ingvarsson – elit

Linda – veteran

Lotten Wengberg – junior, läger, övrigt

Juniortävling

I vår Tävlingspolicy hittar du information om vad som gäller för dig som tävlande. Läs igenom och signera innan du börjar tävla. OBS! Är uppdaterad 3 okt 2022.

LUGI Badminton tycker det är positivt och utvecklande att tävla. När du lärt dig grundslagen i badminton och känner till de grundläggande reglerna i badminton, så kanske du vill testa att tävla. Om du är intresserad av att börja tävla, prata med din tränare först. Har du inte tävlat förut är det alltid Nivå 0 (intern klubbtävling), eller 1 (nybörjartävling) som gäller.

Startavgifter

För dig som tagit steget upp och tävlar i tävlingar utanför klubben stöttar LUGI Badminton med en del av startavgiften till utvalda juniortävlingar (se rekommenderade tävlingar nedan). Startavgifterna ligger mellan 150-400 kr/kategori beroende på åldersgrupp och klass. Säsongen 2022-2023 betalar du som tävlande junior i nybörjartävlingar +U9-U11 endast 100 kr/juniortävling och alla juniortävlingar (nivå 2 och högre) för U13 och uppåt betalar spelaren själv 140 kr oavsett hur många kategorier du ställer upp i. Klubben subventionerar upp till 8 tävlingar och tävlingsavgifterna faktureras två gånger/säsong.

C-klass: U17-spelare får spela C-klass utan att ha poäng. Även yngre spelare som har ett visst antal poäng kan också spela C-klass. Läs gärna mer på Svenska Badmintonförbundets hemsida här (Rubrik Klassningssystem) . För senioranmälningar anmäl er här (OBS! Minst två dagar innan annars kan vi inte garantera ni kommer med).

OBS! Alla junioranmälningar till tävlingar måste gå via föreningen! När det gäller juniortävlingar kontakta Lotten på lotten@wengberg.se.

Har du en gång visat intresse för att tävla, så kommer du också att få inbjudan till relevanta tävlingar från Lotten när det närmar sig tävlingsdatum. Debiteringsavgift om man uteblir utan anledning

Om man anmält sig till en tävling och sen inte ställer upp, debiteras hela anmälningsavgiften. Det gäller dock inte om man blir sjuk/skadad, då måste detta meddelas till Lotten innan tävlingen.

Åldersklasser tävlingssäsongen 2022/2023

U9: För dig som är född 2014 och senare

U11: För dig som är född 2012-2013

U13: För dig som är född 2010-2011

U15: För dig som är född 2008-2009

U17: För dig som är född 2006-2007

U19: För dig som är född 2004-2005

Tävlingsnivåer för säsongen 2022/2023

Nivå 0: Interntävling inom Lugi Badminton. Här behöver du ingen erfarenhet alls. Det kommer att arrangeras två interna tävlingar under säsongen. Alla berörda spelare kommer att få inbjudan per mejl.

Nivå 1 (nybörjare/ovana tävlingsspelare). Här börjar man tävla utanför klubben. När en spelare nått 2 finalplatser i singel under samma säsong måste spelaren gå upp och spela minst nivå 2. För att en klass ska räknas krävs minst fyra deltagare. Har en spelare deltagit i en tävling på nivå 2 eller högre och vunnit en match (WO-matcher räknas inte) måste spelaren fortsättningsvis spela minst nivå-2-tävling. Lugis rekommendation: nybörjare + Sverigeranking >200

Nivå 2. Öppen för alla spelare förutom de som ligger på platserna topp 10 i sin åldersklass, enligt Sverigerankingen, i respektive kategori.

Lugis rekommendation: Sverigeranking 100-200

Nivå 3-6 (Öppen för alla spelare). Lugis rekommendation: Nivå 3 Sverigeranking 50-100, nivå 4-6 Sverigeranking 1-50, internationella tävlingar 1-20

Nivå 7 (Tävlingsspecifika bestämmelser finns). Lugis rekommendation: Sverigeranking 1-50, internationellt 1-20.

Rekommenderade juniortävlingar 2022-2023

Badminton Swedens tävlingskalender 2022-2023