Tävlingspolicy

Nedan ser ni LUGI Badmintons tävlingspolicy för säsongen 2022/2023. Tävlingspolicyn har uppdaterats 3 oktober 2022. För alla klubbens medlemmar som tävlar ska denna läsas igenom före tävling och man är ansvarig för att vara uppdaterad på innehållet. För att vi ska veta informationen gått ut vill vi gärna att ni signerar i slutet av dokumentet. För information om reseersättningar till tävling kontakta gärna:

  • junioransvarig/läger/övrigt (Lotten)
  • veteranansvarig (Linda)
  • elitansvarig (Christine)

för mer information om vad som gäller kring reseersättningar.

Tävlingspolicy 2022/2023

Below you see LUGI Badmintons competition policy for 2022/2023. It is updated 3rd of October 2022. All players who compete are responsible to read it through and sign that they read it. Regarding travel expenses this information will be given by contacting the responsible for each area; that is for junior/camps (Lotten), veteran (Linda) and Christine (elite). 

Competition policy 2022/2023 (endast svenska)