Klubbinformation nr 1

Hej alla medlemmar,

Med detta utskick vill vi informera om vad som händer i styrelsen och föreningen. Lugi Badminton är redan idag en välfungerande och framgångsrik förening men det finns alltid förbättringspotential. De senaste månaderna har vi jobbat hårt både med att lösa dagens praktiska problem och med att lyfta blicken för att fundera på hur klubbens framtid ska se ut.

Träning trots corona
Trots corona har vi kunnat fortsätta med ordinarie träning. Detta har fungerat eftersom vi har infört en del restriktioner (t.ex. uppdelade och mindre träningsgrupper), varit noggranna med att folk på träningen är friska och eftersom de allra flesta på våra träningar är vaccinerade. Klubben fortsätter uppmuntra alla att hjälpa till genom att följa rekommendationer, stanna hemma vid symptom och göra träningen säker genom att vaccinera sig.

Vårt verksamhetsarbete
Under hösten startade vårt långsiktiga verksamhetsarbete där vi funderar seriöst på hur vi vill att Lugi Badminton ska utvecklas. Vi bjöd in medlemmar ifrån olika delar i klubben (stort tack!) för att se till att få in så mycket synpunkter och tankar som möjligt på vart vi vill. Efter detta möte i höstas har styrelsen arbetat vidare för att nu under våren landa i ett styrdokument som vi kan arbeta utifrån kring både specifika mål 5 år framåt men också vad som ska genomsyra vår förening.

Det som vi enats om som ska genomsyra klubben är:
Engagemang: Medlemmar ska ges möjlighet att – och uppmuntras till att hjälpa till i föreningen.
Kvalitet: Att genom en tydlig riktning för föreningen kan vi höja nivån på alla verksamheter i klubben, där kompetensutveckling är en del.
Gemenskap: Nya och befintliga medlemmar ska mötas av ett vänligt och proffsigt bemötande från alla aktivitetsledare i klubben. Vi arbetar också för fler sociala aktiviteter både för nya och befintliga medlemmar.

Klubborganisation
Under hösten har Christine Ingvarsson intagit rollen som klubbchef. Christine har varit i klubben i ca 20 år och vill med sin roll bidra till att verksamheten tar ytterligare ett steg framåt organisationsmässigt. Mycket fokus ligger på att bibehålla gemenskapen och här är verksamhetsarbetet en stor del. Ökad dialog och samarbete med de ideella krafter som finns i klubben; tränare, aktivitetsledare och styrelsen ingår också. Här är alla medlemmar; spelare, motionärer och föräldrar jätteviktiga. Även ett bra samarbete med andra föreningar och kommunen är centralt.
Anställda sedan innan är vår sportchef och huvudtränare, Nils Ihse, som är starkt engagerad i vår träningsverksamhet. Även vår kassör Tove Rasmusson är anställd sedan tidigare.

Aktiviteter
Under våren hoppas vi kunna fortsätta med interna nybörjartävlingar, lovträningar och att vårt populära klubbmästerskap kan arrangeras. Sker det mer aktiviteter kommer ni även kunna ta del av detta per mail eller via vår hemsida. Här kan ni också ta kontakt med de nyckelpersoner som finns i klubben.

Vi söker en kassör
Avslutningsvis kan nämnas att vi söker en ny kassör från och med nästa sommar som kan hjälpa till att hålla koll på ekonomin. Kassörsrollen är väldigt intressant och utbildande och ger en bra inblick i hur vår förening fungerar och mer allmänt hur idrotten finansieras i Sverige. Hör gärna av dig till styrelsen eller valberedningen om du är intresserad!

Har ni frågor eller behöver komma i kontakt med oss, maila gärna info@lugibadminton.se

Allt gott och vi ses i badmintonhallen,
Daniel (ordförande) och Christine (klubbchef)

27 januari 2022

Similar Posts