Träningsstart!

Senast under vecka 33 ska alla ha få ett mailutskick angående vilken grupp(er) man spelar i.

Träningen börjar olika datum beroende på grupp:

* Seniorer börjar vecka 33, den 11 augusti.

* Ungdomar i utvecklingsgrupp börjar vecka 35, den 25 augusti.

* Ungdomar i övriga grupper samt motionsgrupperna börjar i vecka 36, den 1 september.