Tävlingspolicy 2015/2016

Inledning

LUGI Badminton subventionerar träningar, tävlingar och seriespel för att varje spelare som är medlem och representerar LUGI Badminton skall kunna utvecklas på bästa tänkbara sätt. Vår tävlingspolicy beskriver vad som subventioneras respektive vad det kostar våra spelare att tävlingsspela, dvs vad spelaren betalar själv och vad klubben täcker.

På LUGI Badmintons hemsida finns listor med rekommenderade tävlingar, dvs tävlingar som subventioneras av klubben. Där finns också länk till Badminton Swedens hemsida med fullständig tävlingskalender.

Undantag från denna policy ska godkännas av LUGI Badmintons styrelse. Frågor angående denna tävlingspolicy ställs till styrelsen via email. Kontaktinformation finns på LUGI Badmintons hemsida.

Generella regler gällande alla tävlingar

Anmälan till tävling
Kontaktpersoner för tävlingsanmälan finns på LUGI Badmintons hemsida. Anmälan måste gå via klubben, inga medlemmar får anmäla sig på egen hand.

Ungdomstävlingarna är uppdelade i olika tävlingsnivåer. Nivåbeskrivningarna finns på vår hemsida, där också LUGI Badmintons rekommendationer för vilken rankingplacering som är lämplig för att tävla på de olika nivåerna finns. Undantag från dessa rekommendationer beslutas av LUGI Badmintons tävlingssektion.

När man anmält sig till en tävling ansvarar spelaren själv för att kolla upp lottning och speltider. Dessa publiceras av Badminton Sweden via Tournament Software och länk finns även på LUGI Badmintons hemsida.

Startavgifter
LUGI Badminton stöttar med största delen av startavgiften för rekommenderade tävlingar. Startavgifterna ligger generellt på mellan 150 kr – 350 kr per kategori (singel, dubbel och mixed) beroende på åldersgrupp och typ av tävling (junior- eller ABC-tävling).

Man kan få upp till 8 tävlingar per säsong subventionerade. Av den totala startavgiften till juniortävlingar betalar spelaren själv 100 kr, till ABC-tävlingar och veterantävlingar betalar spelaren själv 150 kr. Det är typen av tävling som avgör avgiften inte huruvida spelaren är junior, senior eller veteran. Om man deltar i mer än 8 subventionerade tävlingar – ungdomstävlingar, klassningstävlingar, elittävlingar och veterantävlingar sammanräknade – är det för de 8 första man deltar i som startavgiften subventioneras.

Om man vill vara med i någon tävling som inte finns bland våra rekommenderade, så får man gärna det. Anmälan måste dock gå via klubben, se ovan, och som regel gäller att man blir fakturerad hela startavgiften till tävlingen.

Om spelare, utan giltig anledning, inte deltar i tävling, såväl rekommenderad som icke rekommenderad, dit man anmält sig, debiteras spelaren hela avgiften för tävlingen.

Tävlingslicens
För alla tävlingar, förutom helt interna tävlingar, krävs tävlingslicens. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring. LUGI Badminton ansöker om licens till samtliga tävlande spelare men spelaren betalar själv licensavgiften enligt nedan. LUGI Badminton betalar till Badminton Sweden och fakturerar hela avgiften till spelaren.

Seniorer/Veteraner 200 kr
Ungdomar U15 – U19 100 kr
Ungdomar U11 – U13 50 kr

Tävlingsklädsel
Vid deltagande i tävlingar ser vi gärna att klubbkläder används. På vår hemsida finns information om klubbkläder och hur du beställer dessa.

Övrigt/övriga kostnader
Såvida inget annat anges nedan utgår ingen ersättning för t ex resa, mat eller övernattning. En förutsättning för att unga spelare ska kunna åka på tävlingar är att föräldrar/spelare ställer upp och koordinerar kring detta. LUGI Badminton strävar dock efter att det ska finnas med minst en ledare med badmintonerfarenhet vid alla ungdomstävlingar.

Reseräkning och utbetalning
I de fall ersättning utgår ska spelaren direkt efter tävlingen/lägret sammanställa en reseräkning enligt mallen som finns på hemsidan inklusive alla kvitton och skicka senast en månad efter tävlingen/lägret till:

* Lotten Wengberg (Junior) lotten.wengberg@lodde.se eller
* Behnaz Pirzamanbin (Senior och Elit) behnaz@pirzamanbin.name
* Jonny Nilsson (Veteran) jnilsson1975.jn@gmail.com

som efter godkännande ombesörjer utbetalningen. Ersättningen sätts in på spelarens bankkonto.

Reseräkning för spelare hittar du här!

Vilken ersättning som utgår specificeras under respektive typ av tävling. Spelaren ska alltid sträva efter att minimera kostnaden både vad gäller boende och resa.

Trivselregler
En spelare från LUGI Badminton uppträder alltid föredömligt, sportsligt och kamratligt, såväl på badmintonbanan som utanför. Vid tävling, träningsläger och liknande sammankomster får ingen förtäring av alkohol, tobak eller andra droger förekomma.

Elitklasstävlingar (inklusive internationella tävlingar, SGP, U19/Elit, SJT och Elit)

LUGI Badminton subventionerar startavgifter samt rese- och boendekostnader för upp till 8 tävlingar per säsong enligt följande:

Startavgift:
* Max 400 kr av den totala kostnaden (singel, dubbel, mixed). Resten av kostnaden faktureras spelaren.

Rese- och boendekostnad:
* För SGP, U19/Elit och Elit: max 1000 kr under förutsättning att tävlingen äger rum längre bort än 50 km från Lund (Victoriastadion). Resten av kostnaden faktureras spelaren.
* För SJT: max 500 kr under förutsättning att tävlingen äger rum längre bort än 50 km från Lund (Victoriastadion). Resten av kostnaden faktureras spelaren.

Resor ska i möjligaste mån samordnas och samåkning ske för att hålla kostnaderna nere. Vid samåkning med bil utgår ersättning enbart till den som kör bilen.

Vilka juniorspelare som får delta med subvention i U19/Elittävlingar och SJT beslutas av tävlingssektionen.

SM-tävlingar (gäller ungdomar, seniorer och veteraner)

Startavgifterna för deltagande i SM bekostas av LUGI Badminton. Resekostnader utgår som vid elittävlingar.

SM för ungdomslag (U13, U15 och U17): Tävlingssektionen bedömer om det finns spelarunderlag för att delta i SM för ungdomslag och tar också ut spelare till laget. Varje spelare betalar 250.-. Resten av boende- och resekostnaderna samt anmälningsavgiften bekostas av LUGI Badminton. Boende och resa planeras i samråd med Tävlingssektionen.

Vilka juniorspelare som får deltaga i SM-tävlingar beslutas av tävlingssektionen. Deltagande i SM- och DM-tävlingar för juniorer räknas utöver de 8 tävlingar som får subvention.

Veterantävlingar

Det finns rekommenderade tävlingar för veteraner på hemsidan. Veteranspelare kan välja bland dessa eller de rekommenderade ABC-tävlingarna, dock subventioneras maximalt 8 tävlingar under en säsong. När elitklassade veteranspelare tävlar i elitklass gäller ersättningsregler som för elittävlingar.

Veteranmästerskap

Nordiska mästerskap, europeiska mästerskap och världsmästerskap för veteraner följer samma ersättningsregler som för elittävlingar.

Seriespel för seniorer och ungdomar

Vid deltagande i seriespel står LUGI Badminton för serieavgiften samt bollarna. Ersättning för resor utgår ifall bortamatch/sammandrag spelas längre bort än 50 km från Lund. Samåkning koordineras av lagledaren så att minimalt antal bilar används.

Vid deltagande i seriespel betalas hela boendekostnaden av klubben. Om den överstiger 300 kr per person krävs ett godkännande av tävlingssektionen på förhand. Detta är förutsatt att övernattning krävs för att laget ska kunna göra sig själv rättvisa (dvs. tidig spelstart på morgonen).

Resa skall i första hand ske med egna bilar, i andra hand med hyrd minibuss.

Träningsläger

Interna träningsläger subventioneras av LUGI Badminton och den kostnad som spelaren ska betala finns angiven i inbjudan. För deltagande i läger utanför klubben står spelaren själv för hela kostnaden om inget annat avtalats.

Landslags och regionsläger

Vid deltagande i landslagsläger, där Badminton Sweden tagit ut spelaren, betalar spelaren 200 kr. LUGI Badminton betalar resten av lägerkostnaden samt reskostnaden, dock max 400 kr av reskostnaden.

Vid deltagande i regionala läger, där Skånes Badmintonförbund eller Region Syd tagit ut spelaren, får spelaren en subvention av maximalt 200 kr av lägerkostnaden. Resekostnader till dessa läger bekostar spelaren själv.

LUGI Badminton
Tävlingssektionen