Reseräkning för serien

För kostnader för boende skall kvitto på betalningen skickas in.

För kostnader med tåg, buss eller flyg ska biljett/kvitto på betalningen skickas in.

För resekostnader med egen bil alternativt hyrbil ska antalet körda mil, förare samt vilka spelare som åkt med i bilen redovisas.

Bilagor lämnas till Per Johansson perjohan35@gmail.com.