Avgifter

Vid årsmötet 2022 infördes två olika medlemskategorier som nu presenteras i våra stadgar

Aktiv medlem: Medlemmar som spelar i träningsgrupp, betalar medlemsavgift och träningsavgift enligt nedan. Medlemsavgiften, oavsett träningsgrupp på 200 kr betalas en gång per säsong.

Passiv medlem: Betalar enbart medlemsavgift. Det finns två olika sorters passiva medlemskap; stödmedlem och familjemedlem.

Stödmedlem: 100 KrMedlemskapet och avgiften för stödmedlemmar är till för att stödja de sociala aktiviteterna kring klubbens evenemang.

Familjemedlem: 350kr/säsong. Familjer där minst 1 person är aktiv medlem kan ansöka om familjemedlemskap för att stimulera ett bredare engagemang. 

Både familje- och stödmedlemmar erbjuds att engagera sig i klubbens evenemang, även om man inte själv aktivt tränar i klubben. Säsongen 2022/2023 får familjemedlemmar spela under lördagar kl 9.30-11.30. Läs mer här

Namnskylt: Vill du ha din namnskylt i hallen? Mer info kommer inom kort.

Har du frågor om de olika medlemskategorierna, kontakta info@lugibadminton.se

Träningsavgiften betalas en gång på hösten och en gång på våren, se nedan för träningsavgifter.

Träningsavgifter säsongen 2022/2023

OBS! Träningsavgifterna nedan betalas 1 gång på hösten och 1 gång på våren.

U7-U9, födda 2014 eller senare
1 träning per vecka  650 kr
2 träningar per vecka  950 kr

U11, födda 2012-2013 och U13, födda 2010-2011
1 träning per vecka 800 kr
2 träningar per vecka 1150 kr
3 träningar per vecka 1400 kr

U15, födda 2008-2009
1 träning per vecka  950 kr
2 träningar per vecka 1300 kr
3 träningar per vecka 1550 kr

U17, födda 2006-2007  och U19, födda 2004-2005 
1 träning per vecka 1100 kr
2 träningar per vecka 1450 kr
3 träningar per vecka 1650 kr

Senior
1 träning per vecka 1100 kr
2 träningar per vecka 1650 kr
3 träningar per vecka 2000 kr

Motion
1 träning per vecka 1100 kr
2 träningar per vecka 1600 kr