LUGI Badminton Klubbmästerskap Li-Ning 2019

Av: Isak Sanick

Årets klubbmästerskap kommer att äga rum lördagen den 25:e maj och klasserna som kommer att spelas är följande:

Junior: Singel (U9, U11, U13, U15, U17)

Motion: Herrsingel, Damsingel

Senior: Herrsingel, Damsingel och Fri dubbel.

Fri dubbel är nytt för i år. Det är en mixad klass av Herr och Dam vilket gör att du kan para ihop dig med vem du vill oavsett kön.

Generationsdubbel: Klubbmästerskapen populäraste klass! Det går ut på att en förälder och ett barn spelar dubbel tillsammans och det räcker att en av er är medlem i klubben. I denna klassen brukar både juniorer och seniorer ställa upp så tveka inte på att anmäla er!

Singel: 150 kr
Dubbel: 100 kr

Nytt för i år är även lunchgrillning! Den kommer börja vid klockan 12 och där bjuder vi på olika godsaker. Det kommer att finnas vegetariska alternativ men om du är allergisk mot något rekommenderar vi att ni själva tar med er någonting att grilla. Om ni har några frågor kring tävlingen så kan ni maila till oss så svarar vi så fort vi kan. km@lugibadminton.se

Klubbmästerskapen är ingen seriös tävling utan syftet med den är att samla så många som möjligt i klubben och ha en rolig dag tillsammans samt stärka gemenskapen inom klubben!Sista anmälningsdatum är 12 Maj.

ANMÄL ER HÄR:  http://tinyurl.com/yya2cath

Hoppas vi ses i maj!

Mvh

Isak Sanick & KM Li-Ning 2019 leader team

—— English ——

Hello and welcome to this year’s edition of

LUGI Badminton Club Championship Li-Ning 2019

The competition will take place on Saturday, 25 May, and the classes that will be played are as follows:

Junior: Single (U9, U11, U13, U15, U17)

Exercise : Herrsingel, Damsingel

Senior: Men’s singles, Women’s singles and Free double.

Free double is new for this year. It is a mixed class of man or woman which means that you can pair yourself with whoever you want regardless of gender.

Generation Double: Club Championships Most Popular Class! It goes without saying that a parent and a child play double together and it is enough that one of you is a member of the club. I use this class for both juniors and seniors so please do not hesitate to sign up!

Single: 150 kr

Double: 100 kr

New for this year is also lunch grilling! It will start at 12 o’clock and there we offer different goodies. There will be vegetarian options but if you are allergic to something we recommend that you bring your own something to grill. If you have any questions about the competition you can email us and we will respond as soon as we can. km@lugibadminton.se

The club championships are not a serious competition but the purpose is to gather as many people as possible in the club and have a fun day together and strengthen the community within the club!

The last registration date is May 12.

REGISTER HERE: http://tinyurl.com/yya2cath

Hope we see you in May!

Sincerely

Isak Sanick & KM Li-Ning 2019 leader team