Avhopp i styrelsen

Igår under och efter ett styrelsemöte meddelade ordförande Sofie Hammer och kassör Kent Petersson att de avgår med omedelbar verkan. Både Sofie och Kent har jobbat mycket hårt under de månader som de varit med i styrelsen. Vi tackar både Sofie och Kent för deras tid med oss. Under nästa årsmöte kommer två nya ledamöter att utses, fram till dess kommer suppleanter Gustaf Fjaestad och Bo Sanick ta plats som ordinarie ledamöter.