Styrelsen

Den sittande styrelsen valdes på årsmötet i september 2021. Vill ni komma i kontakt med styrelsen eller undrar något får ni gärna maila oss på styrelse@lugibadminton.se
För andra kontaktuppgifter till nyckelpersoner i klubben hittar ni längre ner (kassör etc.)

 

 

nilsNils : Ledamot
toveTove Rasmusson: Kassör
danielDaniel Runvik: Ordförande
zack Zack Jeppesen: Ledamot
 
christianChristian Künkel: Ledamot
christineChristine Ingvarsson: Ledamot
 
Martin Güll: Vice Ordförande
 
 
Lube Naumovski: Ledamot
 

Kontakta specifika personer:
Behöver du komma i kontakt med vårt kansli eller övriga personer i klubben, se här.

Andra poster
Revisor: Ingvar Bojesson
Revisor: Anders Rasmusson
Revisorssuppleant: Håkan Möller
Revisorssuppleant: Jonathan Claesson


Valberedning
Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen och arbetar helt och hållet på uppdrag av våra 400 medlemmar. Styrelsens sammansättning ska spegla medlemmarnas därför är det viktigt att valberedningen engagerar övriga föreningsmedlemmar i processen.

Håkan Möller, valberedning sammankallande
hakan60.moller@gmail.com

Leo Rasmusson, valberedning ledamot

Lotten Wengberg, valberedning ledamot

Vet du en lämplig person eller är själv intresserad av styrelsearbete, kontakta valberedningen.


Hemsida
Kommunikationssektionen bestående av Daniel Runvik, Christine Ingvarsson, Zack Jeppesen