Uppdatering: Corona

Här nedan finner ni löpande uppdatering om LUGI Badmintons verksamhet gällande corona och information från Svenska Badmintonförbundet. För mer information besök gärna RF:s sida och Svenska Badmintonförbundet

2021-07-15
Från och med den 15 juli 2021 måste inte den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet beräkna ett maxantal besökare utifrån tillgänglig yta. Istället gäller att den som bedriver sådan verksamhet ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

2021-07-01
Tävlingsstoppet är hävts för sanktionerade tävlingar. Dock ska pandemilagen fortsatt följas. 

2021-03-16
Nu är våra seniorträningar tillbaka. Fortsatt är motionsträningarna öppna men ej tränarledda.

2021-02-26
Svenska Badmintonförbundet har uppdaterat sin information kring tävlingar, träning och seriespel. Många arrangemang har ställts in och flyttats fram. På deras sida corona-info kan ni läsa mer. 
 
2021-02-09
Vi hoppas så snart vi kan sätta igång både motion- och seniorträningen igen. Tills dess finns banorna tillgängliga i dessa grupper. Tänk på att hålla avstånd och lämna hallen omedelbart efter träning. Tack för visad förståelse.

2021-02-01
Ungdomsträning
Lugi Badminton välkomnar Folkhälsomyndighetens beslut om att träning för barn och unga nu får starta. Vi kommer därför att börja terminen redan nu på måndag den 1/2. Vi uppskattar om alla föräldrar pratar med sina barn om nedanstående regler. Som tidigare gäller följande:

 • Stanna hemma vid minsta lilla symptom.
 • Stanna hemma om familjemedlem är sjuk.
 • Tvätta händer, alt. använd handsprit, innan och efter träning.
 • Undvik fysisk kontakt och försök att hålla avstånd.
 • Föräldrar ska hämta och lämna barnen utanför Victoriastadion.
 • Vistas bara i hallen under din egen träningstid.

Motionsträning
Våra motionsträningar på onsdagar och söndagar är fortfarande tills vidare utan tränare pga. de restriktionerna som finns. Pga av det försämrade läget kring Covid-19 i regionen, har Lugi Badminton tagit beslut om att tills vidare stoppa alla träningar för seniorer och motionärer. Banorna är tillgängliga, så för de som vill komma och spela på egen risk, är det möjligt.

English: Due to the worse situation of Covid-19 in our region, Lugi decided today to stop all practice, until further notice. The courts will be available for those of you who, on own risk, want to come and play.

Seniorträning
Samma riktlinjer gäller fortfarande på seniorträningen. Banorna finns till ert förfogande men se till att hålla avstånd och stanna inte kvar i hallen efter träning.

2020-10-28
Seniorträning och motionsträning
LUGI Badmintons styrelse har tagit del av de nya riktlinjerna som nu gäller i Skåne fram till den 17:e nov. För vår verksamhet innebär detta tyvärr att seniorträningen samt motionsträningen tillsvidare ställs in. Ungdomsverksamheten fortsätter som vanligt. Tänk på att: hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma om du har symptom. Vi vill även be föräldrar att hämta/lämna sina barn utanför hallen. Det finns fortfarande mycket oklarheter kring restriktionerna och får vi nya besked kan vi sätta igång igen med kort varsel. Fram till dess går det bra att använda banorna om man vill spela. Detta sker då på eget ansvar. Tänk på att:

  • Stanna hemma vid minsta lilla symptom.
  • Stanna hemma om familjemedlem är sjuk.
  • Tvätta händer, alt. använd handsprit, innan och efter träning.
  • Undvik fysisk kontakt och försök att hålla avstånd.
  • Föräldrar ska hämta och lämna barnen utanför Victoriastadion.
  • Vistas bara i hallen under din egen träningstid.
  • Man får INTE ta med en kompis om man vill spela på eget ansvar.
  • Kom endast på din egen träningstid

2020-08-26
Träningen startar igen för alla grupper, med fortsatt restriktioner kring avstånd under träningarna. Följ riktlinjerna så kan vi fortsätta hålla träning.

2020-06-17
I sommar kommer vi ha utomhusträning och en inomhusträning i sju veckor med start den 30 juni. Utomhusträningen kommer att vara tisdagar och inomhusträningen torsdagar. Utomhusträningen kommer att ledas av Christine kl. 17:30-18:30 på en gräsplätt utanför förskolan Uarda på Östra Torn. Inomhusträningen kommer att ledas av Nils och sker som vanligt på Victoriastadion kl 18:30-20:30.

Då seniorer och juniorer kommer att träna tillsammans är det viktigt att respektera att alla är på olika nivåer. Vi uppmanar särskilt seniorerna att hjälpa de yngre, vara seriösa och föregå med gott exempel.
Tänk också på att följa de riktlinjer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten. Dessa omfattar bland annat: 1. Håll avstånd 2. Tvätta händerna inför träningen 3. Stanna hemma vid minsta lilla symptom 4. Dela inte vattenflaska.

2020-03-19
Tävlingsstopp meddelar Svenska Badmintonförbundet dvs. helgens seriespel blir inställt. Likaså Veteran-SM.

2020-03-17
As earlier informed, we will not have any organized trainings up to 29/3
Up to the 29:th, we will keep all the courts for the senior practices on Mondays, Tuesdays and Thursdays.
For all other times and days, we will only have court 13-15. Even If courts are availlable outside 13-15, you cannot use them. It is very important you respect this.
This is valid up to 29/3.
Best regards, Håkan, Training section

2020-03-12
Styrelsen fortsätter att följa utvecklingen och information från Folkhälsomyndigheten angående coronaviruset. Därför gäller följande:
1. Det är obligatoriskt att tvätta händerna innan träningen. Det är förbjudet att delta i träningen om detta inte följs.
2. Från och med nu är fysisk kontakt förbjudet under träningen. Detta inkluderar handskakningar under och efter matcher.
3. Kom inte till träningen om du är sjuk (förkylning inkluderat). Om du känner dig sjuk under träningen, meddela tränaren och lämna sedan träningen. Kom ihåg att nysa/hosta i armvecket.
4. Vi behöver veta om du är sjuk! Kontakta info@lugibadminton.se omgående.
Vär vänlig och prata med era barn om ovanstående innan in släpper iväg dem på träning. Tack!
Hälsningar, Styrelsen
 
English
The board is continuing to monitor information from the Swedish health institute regarding the Corona virus. Therefore the following applies:
1. Washing your hands is now mandatory before practice. You are not allowed to take part in practice otherwise.
2. From now there will be no physical contact at practice. This includes handshakes during and after matches.
3. Do not come to practice if you have a cold or any other symptoms. If you start to feel sick at practice let the coach now and then leave the practice. Remember to sneeze/cough in your arm.
4. We need to know if you are sick! Contact info@lugibadminton.se immediately.
Please speak to your children about the new rules before sending them to practice. Thanks!