Styrelsen

Den sittande styrelsen valdes på årsmötet i september 2020. Vill ni komma i kontakt med styrelsen eller undrar något får ni gärna maila oss på styrelse@lugibadminton.se
För andra kontaktuppgifter till nyckelpersoner i klubben hittar ni längre ner (kassör etc.)

nilsNils Ihse: Ordförande
toveTove Rasmusson: Kassör
danielDaniel Walther: Vice Ordförande
zack Zack Jeppesen: Ledamot
isabellaIsabella Bergman: Ledamot
christianChristian Künkel: Ledamot
christineChristine Ingvarsson: Suppleant
hakanHåkan Möller: Suppleant

Kontakta specifika personer:
Kassör: Tove Rasmusson kassor@lugibadminton.se
Fakturafrågor träning: Per Johansson, perjohan35@gmail.com
Träningsfrågor Junior: Bosse Wengberg, bowen@wengberg.se
Övriga frågor: info@lugibadminton.se

Andra poster
Revisor: Ingvar Bojesson
Revisor: Anders Rasmusson
Revisorssuppleant: Håkan Möller
Revisorssuppleant: Gustaf Fjaestad


Valberedning
Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen och arbetar helt och hållet på uppdrag av våra 400 medlemmar. Styrelsens sammansättning ska spegla medlemmarnas därför är det viktigt att valberedningen engagerar övriga föreningsmedlemmar i processen.

Daniel Nilsson, valberedning sammankallande
epost: Daniel.viktor.nilsson1@gmail.com

Judith Lai Jakobsson, valberedning ledamot
epost: judith.laij@gmail.com

Sofia Bengtsson, valberedning ledamot

Vet du en lämplig person eller är själv intresserad av styrelsearbete, kontakta valberedningen.


Hemsida
Kommunikationssektionen bestående av Daniel Walther, Christine Ingvarsson, Zack Jeppesen